Sanat Akımları

Romantizm

Romantizm, 18.yüzyılda Avrupa’nın heyecan, coşku ve özgürlük tutkularını dile getiren akımdır. Fransa’daki devrim etkisini İspanya’ya dek hissettirmiştir. Her ne kadar Neo-Kalsisizm Fransa’daki devrim sebebiyle daha ulusal...

Rokoko

Almanya Rokoko sanatı 18. yy ‘ın ortalarına doğru, Barok üslubunu izleyerek Fransa’da düz hatlara bir tepki olarak doğan, 19. yy ‘da Türkiye’ye de yayılan,...

Neo Klasisizm

Neoklasisizm, yeni klasikçilik anlamına gelir. Amacı klasik olan sanat tarzını yeniden canlandırmaktır. 18. yy ın 2. yarısında başlıyor.19. yy da etkilerini devam ettiriyor. Barok...

Rönesans

Rönesans (Klasizm)  –  15.yy 16.yy 15. yüzyılın ilk on yılı içinde İtalya’nın Floransa kentinde ortaya çıktığı kabul edilen Rönesans adıyla nitelendirdiğimiz olağanüstü kültür olayının...

Barok

Barok  –  17.yy 18.yy1600- 1750 yılları arasında Avrupa sanat üslubudur. Barok sözcüğü portekizce bracco’dan gelir. Anlamı “muntazam olmayan inciler”dir. Barok bütün formların şişirilmiş çıkıntılar...

Maniyerizm

İlk olarak Alman sanat tarihçileri tarafından Rönesans ile Barok arasında gelen sanatçıların eserleri için kullanılmıştır. “Yüksek Rönesans” ın bir değişimi anlamına gelir. Maniyerizmin özellikleri...