Sergi

Vefatının 100. Sene-i Devriyesi Sultan II. Abdülhami̇d Han’ın Sanata Yaklaşımı” Programı 2017

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Beyazıd Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleşen “Vefatının 100. Sene-i Devriyesi Sultan II. Abdülhamid Han’ın Sanata Yaklaşımı” programı bir konferans,...