Vefatının 100. Sene-i Devriyesi Sultan II. Abdülhami̇d Han’ın Sanata Yaklaşımı” Programı 2017

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Beyazıd Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleşen “Vefatının 100. Sene-i Devriyesi Sultan II. Abdülhamid Han’ın Sanata Yaklaşımı” programı bir konferans, sergi ve Giselle Bale gösterimi olarak hazırlandı.

Abdülhamid Han Dönemi Sanata Yaklaşım Paneli

34 yıllık saltanat hayatında 1552 eser bırakan Abdülhamid’in yaptırdığı dini ve sivil mimari, kitap ve fotoğraf koleksiyonu ayrıca ahşap ustalığı hakkında konular anlatıldı.

Konuşmacılar;

Yrd. Doç. Ahmet Vefa Çobanoğlu / I. Abdülhamid Han Dönemi Dini Mimari

Dr. Aslıhan Erkmen / Sultan II. Abdülhamid Han’ın Kitap Merakı

Dr. Ilona Baytar / Marangoz Padişah Sultan II. Abdülhamid
ve Dönemin Mobilyaları

Dr. Müjde Dila Gümüş /II. Abdülhamid Dönemi’nde Milli Mimari

“19.yy II. Abdülhamid Han Dönemi Saat Kuleleri” Sergisi
Osmanlı Sarayı, fotoğrafla Sultan Abdülaziz döneminde tanışsa da; Abdülhamit Han bu işe daha büyük ihtimam göstererek dünyanın en büyük fotoğraf koleksiyonunu oluşturmak istemiştir. Osmanlı kentlerini tanıtan manzara fotoğraflarıyla, Abdülhamid döneminde yaptırılan farklı şehirlerdeki “Saat Kuleleri”nden oluşan 14 fotoğrafın sergisi yapıldı.

“Giselle Bale Gösterimi”
Tiyatroyu seven padişahın Yıldız’daki Saray Tiyatrosu’nda opera, operet ve çeşitli yabancı oyunları izlediği bilinmektedir. Paris’de izlediği ”Giselle” balesini o kadar beğenir ki padişahlığında bu balenin sarayda sergilenmesini ister. Balenin dramatik finali onu üzdüğü için, finalini değiştirir ve sultanın isteği ile mutlu bir sona çevrildiği söylenir. Abdülhamid’in zevkle izlediği Giselle Balesi’nin performans kaydı da programda yer almıştır.

Son Eklenenler