Romantizm

Romantizm, 18.yüzyılda Avrupa’nın heyecan, coşku ve özgürlük tutkularını dile getiren akımdır. Fransa’daki devrim etkisini İspanya’ya dek hissettirmiştir. Her ne kadar Neo-Kalsisizm Fransa’daki devrim sebebiyle daha ulusal bir akım olarak anılıyorsa da, İspanyol sanatı da benzer bir yol izliyordu. Romantik sanatçının özgürlüğü savunmasında, sarayın, soyluların ve kilisenin sanatçıdan koruyucu elini çekmesi kadar, Fransız Devrimi’nin özgürlükçü tutumu da önemli rol oynamıştır. Dönemi doğrudan etkisine alan Romantizm’de sanatçı doğrudan kendisine yönelmişti. Duyguları, iç dünyası, kendi gücü onun tek kaynağıydı. Bu akımda sanatçının bireysel olarak kendini yorumladığı, kişiliğinin duygusal yanını en iyi biçimde anlattığı görülür. Romantizm’de doğal güzelliklere karşı büyük bir hayranlık söz konusudur.

,

Son Eklenenler