Barok

Barok  –  17.yy 18.yy
1600- 1750 yılları arasında Avrupa sanat üslubudur. Barok sözcüğü portekizce bracco’dan gelir. Anlamı “muntazam olmayan inciler”dir. Barok bütün formların şişirilmiş çıkıntılar haline gelmesi ve yüzeylerin gayri muntazam çıkıntılar ile düzenlenmesidir. Bu üslup görüşü önce mimaride, sonra heykelde görülmesine rağmen, Barok eğilimi önce Michelangelo’nun şişkin formlu heykellerinde müşahede edilmektedir. Barokta heykel ile mimari yapı tamamen birbirine kaynaşmış olarak görülür. Barok üslupta figürlerin hareketleri tiyatral hareketlerdir. İnsanlar rol yapıyor gibidirler. Barok resmi hem renk hem de ışık-gölge estetiğine dayanır.

Son Eklenenler